Aktuality

Aktualizovaný Cenník služieb pre slovenské CP

13.03.2018

Dňa 12.3. 2018 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. súvisiaci s výkonom činnosti člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Národného depozitára cenných papierov, a.s. a Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.