Aktuality

Doležitý oznam od nášho zahraničného brokera ohľadom navýšenia maržových požiadaviek

30.09.2020

Vážení klienti,

na pozadí blížiacich sa prezidentských volieb 2020 ste už pravdepodobne mali možnosť pozorovať zvýšenú mieru celkových výkyvov na finančných trhoch, ktoré môžu byť predzvesťou, že finančné trhy budú v nadchádzajúcom období čeliť zvýšenej volatilite a to nielen pred, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj po prezidentských voľbách.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu ochrany záujmov klientov náš zahraničný broker v období vedúcemu k novembrovým prezidentským voľbám v USA  pristupuje k zvýšeniu požiadavky na maržu o 35% nad bežnú/súčasnú požiadavku na maržu.

Na ilustráciu uvádzame príklad, kde  ‘reg. účet T margin' s akciami XYZ, ktoré majú požiadavku na počiatočnú maržu (tzv. ''Initial Margin'')  50% a požiadavku na udržiavaciu maržu (tzv. ''Maintenance Margin'') 25%, tak po úplnom zavedení zvýšenia by nové požiadavky predstavovali 67,5% počiatočnej marže a 33,75% udržiavacej marže. Účty podliehajúce rizikovej marži (tzv. ''Risk Based Margin'') budú mať svoje skenovacie rozsahy navýšené podobným spôsobom.

Navyšovanie sa bude realizovať postupne každý deň, čím sa zvýšia požiadavky na počiatočnú maržu z bežných úrovní počnúc 28. septembrom na mieru, ktorá bude do 23. októbra o 35% vyššia. Požiadavky na udržiavaciu maržu sa zvýšia podobným spôsobom medzi 5. a 30. októbrom. Nové požiadavky budú implementované každý deň po uzavretí trhu v New Yorku a začnú platiť nasledujúci obchodný deň.

O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať mailom alebo na našej webovej stránke www.jellyfishocp.sk.

JELLYFISH o.c.p., a.s.,