Aktuality

Doležitý oznam o navýšení maržových požiadaviek

06.10.2020

Vážení klienti,
 
 
V nadväznosti na nedávny oznam ohľadom predpokladanej volatility na finačných trhoch súvisiacej s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA náš zahraničný broker považuje za dôležité bližšie špecifikovať produtky na ktoré sa spomínané opatrenie o navyšovaní marže bude zameriavať – pôjde prevažne o produkty s najnižšou percentuálnou mierou marže tzn.,  najmä futures na akciové indexy v USA a ich deriváty.
Akcie majú vo všeobecnosti vyššie percentuálne sadzby marže, a preto nebudú ovplyvnené.
 
Náš zahraničný broker teda plánuje navýšiť futures a derivátové marže akciových indexov o už spomínaných 35%.
Napriklad ‘ES futures’ a podobné produkty založené na indexe S&P 500 by sa dostali zo skenovacieho rozsahu približne 7% na úroveň 9,6%.
 
Avšak akcie, ktoré spadajú pod 'Portfolio Margin', ale aj tie, ktoré spadajú pod 'U.S. Reg. T Margin' model - nebudú týmto opatrením ovplyvnené, pretože ich maržové sadzby presahujú úroveň 20%.
Maržové sadzby akciových indexov ETF sa nachadzajú na úrovni vyššej ako ich futures ekvivalenty tzn., že takisto nebudú podliehať tomuto opatreniu.
Obdobne nebudú ovplyvnené ani ostatné triedy aktív vrátane komoditných produktov, devíz, dlhopisov a pod..
 
Na záver pripomíname, že navyšovanie sa bude realizovať postupne v priebehu 20 kalendárnych dní, pričom navyšovanie počiatočnej marže (tzv. 'Initial Margin') sa začalo 28. septembra 2020 a navyšovanie udržiavacej marže (tzv. 'Maintenance Margin') sa začne 5. októbra 2020.

Dopad tohto opatrenia na svoje portfólio môžete simulovat pomocou funkcie 'Risk Navigator Alternative Margin'.  (položka „US Election Margin“)
Zoznam najrozšírenejších produktov, ktorých sa toto opatrenie týka, je k dispozícii v znalostnej databáze.

O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať mailom alebo na našej webovej stránke www.jellyfishocp.sk.

JELLYFISH o.c.p., a.s.,