Blog

Ako najlepšie investovať peniaze

20.08.2018

Najvhodnejší spôsob ako najlepšie investovať peniaze neexistuje, resp. neexistuje jeden spôsob, ktorý by platil pre každého jedného investora rovnako. Každý človek je iný, v inom veku, v inom pohlaví, žijúci v inom prostredí... každý zarába inak a každý má iný pomer nákladov a úspor, preto sa nedá jednoznačne určiť, že najlepšou investíciou je kúpa bytu, alebo kúpa zlata či investovanie do kryptomien.

To čo sa dá jednoznačne vytýčiť sú však určité kritériá, na základe ktorých sa daný investor dokáže rozhodnúť pre investovanie peňazí tak, že to bude pre neho najlepšia investícia.

Prvé kritérium je určite DIVERZIFIKÁCIA. Aj v bežnom živote platí, že je neefektívne „staviť na jednu kartu a čakať na pozitívny výsledok“, preto je diverzifikácia mimoriadne dôležitá pri investovaní. Je vhodné, ak máme svoje investície rozložené na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Krátkodobé investície sú také, ktoré máme k dispozícii vtedy, ak ich potrebujeme, preto sa spájajú s najväčšou likviditou. Sú určené predovšetkým na bežné pokrytie mimoriadnych výdavkov, alebo napr. na vianočné darčeky. Väčšinou sa s nimi nespájajú žiadne mimoriadne poplatky za mimoriadny výber takto uložených finančných prostriedkov.

Strednodobé investície sú určené predovšetkým na investovanie peňazí, ktoré je určené na dlhšie ciele či už z pohľadu výnosu, alebo účelu. Do strednodobých investícií rada zaraďujem investície do cenných papierov a obchodovanie s nimi ako také, pretože je flexibilné, efektívne z pomerne strednodobého až dlhodobého hľadiska a likvidné.

Dlhodobé investície budú s najväčšou pravdepodobnosťou ako iste tušíte dlhodobé a môžeme sem zaradiť investície na obdobie dlhšie ako 10 rokov. Rada používam ako ilustratívny príklad dlhodobej investície investíciu do nehnuteľností a do majetku, ktorý zhodnocuje peniaze pomalšie ale kontinuálne a progresívne ako napr. drahé obrazy a cennosti.

Ku každej jednej forme investovania finančných prostriedkov z časového hľadiska by sme mohli napísať samostatný blog, preto ak máte záujem detailnejšie prediskutovať niektorú formu investície môžete napísať mail na : ceo@jfocp.sk

Dôležitými atribútmi pri investovaní sú odpovede na jednotlivé otázky:

 

Koľko chcem investovať – dôležité je si uvedomiť, koľko z celkových „voľných finančných prostriedkov“ som pripravená investovať mysliac pri tom na už vyššie popísané časové rozdelenie investícií. Podľa toho, koľko kapitálu mám k dispozícii sa viem dokonale v čase rozhodnúť či zainvestujem do kúpy nehnuteľnosti, alebo do akcií, ktorých efektívne zhodnotenie prichádza o 5rokov a viac .

 

Aké riziko som ochotný podstúpiť – na trhu existuje množstvo finančných nástrojov a možností, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť. Buď zvolíme fixný výnos aj za cenu, že bude minimálny t.j. radšej vrabec v hrsti ako holub na streche, ale sme ochotní sa trošku s peniazmi pohrať. ( bližšie som o rizikách a emociách v investovaní písala v blogu s názvom: Investovanie do akcií je vášeň) Dôležité je si však uvedomiť, že v súčasnej dobe obviňovať finančného poradcu, alebo bankára za svoje rozhodnutie nie je celkom na mieste, pretože budúci investor má dostatok informácií aké kedy mohol mať v minulosti. Rovnako tak špecializovaný pracovník pracujúci s peniazmi musí jednoznačne a priamočiaro svojho investora informovať o všetkých pre a proti. Konečné rozhodnutie je na vás, ale zase sa vrátim k už vyššie spomínanému časovému hľadisku. Ak som skôr konzervatívnejší investor ale láka ma akési dobrodružstvo z obchodovania, ktoré prináša aj riziko ale zase s možnosťou vyššieho zárobku, môžem si výšku svojej potenciálnej investície rozdeliť tak, aby som mal aj toho vrabca v hrsti ( tj. depozitný alebo štruktúrovaný produkt napr. Hypotekárne záložné listy, termínovaný vklad, dlhopis s garantovaným alebo mierne plávajúcim výnosom) ale zároveň určitú aj keď na začiatok len menšiu časť investujem do akcií a na vlastnej koži zažijem život tejto investície, prekonám malé pády a užijem si vysoké výnosy. Rozhodnutie o riziku je však na každom jednom investorovi, on sa musí rozhodnúť či chce zarobiť veľa veľa veľa ale za cenu rizika, alebo chce zarobiť menej za žiadne riziko.

 

Chcem investovať pravidelne alebo jednorázovo?

Jednou z možností ako nepodliehať panike pri volatilite akcií je, že investujem málo a tým pádom môžem aj málo stratiť. Mám na mysli pravidelné investovanie, ktorého som fanúšik i ja, pretože je edukatívne, dokáže investora dokonale pripraviť na „život investície“, ukáže mu reakcie, ktoré môžu nastať a podnietia ho k vyššej investícií. Investovať pravidelne a menej je akási škola investovania, ktorá vás naučí viac ako akýkoľvek blog či seminár. Až vtedy keď reálne peniaze investujete, spoznáte sám seba a uvidíte, aký typ investora ste, či ste predsa len konzervatívny, alebo naopak to vo vás vzbudí vášeň a zistíte, že ste dynamický investor a pod.

Jednou z možností na pravidelné investovanie za malé sumy je napr. akcia ako darček

(www.akciaakodarcek.sk). Nepoznám inú spoločnosť na Slovensku, ktorá by umožnila komukoľvek kúpiť si jeden kus renomovanej akcie a ešte k tomu bez poplatku! Ak si teda kúpim jeden kus akcie Apple za hodnotu cca 180 USD, budem si sledovať jej hodnotu a v čase, kedy dosiahne toľko, že sa mi ju oplatí predať, jednoducho tak urobím, ak však pod vplyvom rôznych ukazovateľov a situácií začne jej hodnota klesať, môžem si dokúpiť viac kusov, pretože kúpim lacno A-čkovú akciu a môj budúci výnos tak bude ešte zaujímavejší.

Obr. č. 1 zoznam akcii viac na www.akciaakodarcek.sk

 akcia ako darček

V praxi teda odpoveď na otázku „ ako najlepšie investovať peniaze“ nedostanete, pokiaľ je otázkou mierené na konkrétnu formu investície alebo produkt. Ak odpoveď dostanete, tak Vám bude radiť realitný maklér, aby ste investovali do kúpy bytu, alebo Vám bude radiť bankár, aby ste si kúpili podielový fond, alebo Vám budú radiť konzervatívnejší či dynamickejší investičný špecialisti, ktorí vychádzajú zo svojej typologie investora.

Riaďte sa svojou intuíciou, my sme tu na to, aby sme vám poradili, usmernili vás, alebo zodpovedali vašu otázku.

 

Pre viac info k tejto téme na: ceo@jfocp.sk