Blog

Ako investovať do akcií

20.08.2018

Ak sa z množstva investičných nástrojov rozhodnete, že chcete investovať do akcií, je dobré si na začiatok uvážiť, či chcete kupovať akcie po kusoch či chcete americké akcie, európske alebo ázijské či máte na mysli skôr akciový alebo zmiešaný podielový fond, alebo či chcete kúpiť len nejaký podiel akciovej spoločnosti.

Akcia je majetkový cenný papier a to, že sa s ňou spájajú majetkové práva na spoločnosti, alebo že akcie tvoria základné imanie, alebo že akcie môžeme deliť na prioritné, kmeňové, zamestnanecké a pod. a že sa z nich môže vyplácať dividenda, o tom sa v tomto blogu rozpisovať nechcem, pretože google je všeobecný radca a určite sa o týchto základných poučkách a definíciách dozviete aj z odbornej literatúry, alebo na prednáške UK.

To, čomu by som sa rada v tejto téme venovala je určite výnosnosť, likvidita a riziko spojené s investovaním do akcií.

Ako investovať do akcií? 

obr. č. 1 trojuholník základných ukazovateľov každej investície.

trojuholník investícii

 

Výnos

je zaujímavý a citeľnejší ako pri iných formách investícií ( mám na mysli dlhopis, termínovaný vklad, štruktúrovaný produkt), jedným dychom však treba dodať, že je tiež negarantovaný, spojený s vyššou mierou rizika a zväčša prichádza po dlhšom časovom období. Treba však uviesť na pravú mieru aj to, že je z časti predikovateľný hneď pri vstupnom čase investície. Samozrejme, že môžu nastať akékoľvek okolnosti ( opatrenia ECB alebo FED, politická situácia, dopyt a ponuka, interné zmeny danej spoločnosti, ktorá akcie emituje, živelná pohroma atď) Avšak úplne najzákladnejšie pravidlá zostávajú nemenné, ako napr. keď je cena nízka, treba kupovať, keď je cena na vrchole vašich očakávaní, treba predávať. Predaj a nákup nie je nič viac ako emócia, nikto Vám nepovie ako dlho ešte bude klesať a na akú hodnotu a tiež vám nikto nepovie, ako dlho ešte bude rásť a kam sa až dokáže cena dostať.

„K úspešnému investovaniu nepotrebujete mimoriadne IQ, nadpriemernú znalosť brandže alebo dôverné informácie. Čo potrebujete je rozumný rámec pre vaše rozhodovanie a schopnosť držať emócie na uzde, aby tento rámec nenarušovali.“ Warren Buffet

Analytici vychádzajú z určitých ukazovateľov, vnímajú makro – mikro prostredie, všímajú si konkurenciu a mnoho mnoho ukazovateľov, ktorá dokáže tieto situácie predpovedať... ALE v konečnom dôsledku sa vždy rozhodne investor, kedy akcie predá alebo nakúpi.

Obvykle platí, že čím vyššie výnosy očakávate, tým rizikovejšiu stratégiu musíte zvoliť. Zo začiatku je preto lepšie začať opatrnejšie a držať sa hesla „menej je niekedy viac“. Kľúčovým parametrom správneho portfólia (až 80% úspechu) je pomer medzi konzervatívnou (peňažný trh, dlhopisy) a dynamickou zložkou (akcie, komodity...). Iba 20% tvorí výber konkrétnych správcov a fondov.

Najčastejšou chybou je rýchla reakcia na dianie na finančných trhoch. Takéto rozhodnutia prichádzajú mnohokrát už neskoro a môžu priniesť realizovanie straty. Je dobré mať reálne

očakávania od danej investície.

 

Riziko

Ak chcete riziko znížiť môžete sa rozhodnúť pre investovanie do akcií v zmiešanom podielom fonde, ktorý môže obsahovať okrem akcií aj dlhopisy, hotovosť a pod. To či je riziko vysoké alebo nízke sa dá tiež uvážiť z analýz, ktoré sú dostupné, avšak je to opäť o emócii investora, pretože ak pre investora A bude potenciálna strata 20% vysoká, to ešte neznamená, že ju za vysokú považuje aj investor B.

Dôležité je si v tejto časti popísať, aké riziká môžu pri kúpe akcií vlastne nastať. Rizík je mnoho a dalo by sa o nich polemizovať a diskutovať vo väčšom rozsahu, ja som si však vybrala tie, ktoré zo skúsenosti najviac vnímam.

2. legislatívne riziko – zjednodušene sa dá hovoriť o tom, že ide o prepojenie podnikov ( spoločností ) s vládami daných krajín resp. celkov ( EU, USA a pod. ) Rozhodnutia FED alebo ECB môžu spôsobiť, že cena akcií začne rásť, alebo naopak klesať. Ak napríklad vláda obmedzí činnosť daného odvetvia v ktorom sa spoločnosť nachádza, spôsobí to značné problémy podniku a tým pádom neochotu investora držať takéto cenné papiere, ponuka prevýši dopyt a cena akcií klesá.

3. Kurzové riziko – v prípade, že investujete svoje peniaze na nákup akcií v eurách avšak kupujete napr. americké akcie, ich hodnota je v dolároch. Preto ak je výnos akcie 14% p.a. v USD v EUR to môže predstavovať len 11% a naopak. ( v závislosti od vývoja kurzu USD vz. EUR)

4. Mediálne informácie – napriek nepatrnosti je mediálne riziko v posledných rokoch tak vysoké, že dokáže zaujímavo rozkývať cenu akcií. Kríza v rokoch 2008 – 2011 bola toho jasný dôkazom. Stačí jedna mediálna správa o prevládajúcom teple a horúčavách, nízkej úrode pšenice, tým pádom zvýšenej cene za produkt napr. chlieb a už sú spoločnosti zamerané na poľnohospodárstvo, výrobu a pod. vystavené volatilite akcií. Ak investor kupuje pšenicu ako komoditu, jej cena sa zvýši, pretože dopyt prevýši ponuku. Mediálne informácie o jadrovej elektrárni vo Fukušime v roku 2011 spôsobili, že akcie spoločností, ktoré boli akokoľvek zainteresované do elektrárne výrazne oslabili. Jedna negatívna správa dokáže vzbudiť odpor k investovaniu do akcií tej ktorej spoločnosti. Čiže v mnohých prípadoch ide len o akýsi sentiment na trhu.

Pri tzv. „A-čkových“ akciách t.j. bluechipoch je viac predikovateľný vývoj aj po takýchto mediálnych správach. Napr. Spoločnosť Facebook v apríli 2018 čelila ataku vlád v rámci úniku osobných údajov. Mediálna správa, ktorá preletela svetom spôsobila mierny pokles akcií spoločnosti, avšak po vyhlásení M. Zuckerberga začali ceny akcií výrazne stúpať. Mediálna správa, aj keď na prvý pohľad negatívna, však dokázala spôsobiť vyšší dopyt po akcii a následne vyšší výnos pri predaji.

 

Likvidita

je schopnosťou predaja akcií na finančnom trhu podľa časového hľadiska bez vplyvu na pokles ich ceny pri predaji. Pri cennom papieri akým akcia je, sa dá tiež pri pojme likvidita hovoriť o akejsi zmene z cenného papiera na hotovosť. Väčšina brokerov (t.j aj JELLYFISH), dokaže pomerne veľmi rýchlo predať akciu a do cca 2 dní zaslať finančnú hotovosť na bankový účet klienta. V predchádzajúcom blogu s názvom Ako najlepšie investovať peniaze sme sa tiež dotkli témy likvidita, z tohto hľadiska je likvidita akcií pomerne rýchla s časovým rámcom, ktorý je nevyhnutný pre celý proces.

 

Pre viac info k tomuto blogu alebo jeho časti, ma neváhajte kontaktovať na ceo@jfocp.sk