Blog

Čo prináša koronakríza na finančné trhy?

14.04.2020

1.Čo prináša koronakríza na finančné trhy?

Ekonomiky v problémoch

Ekonomiky prakticky všetkých hlavných krajín sveta sa v súčasnosti boria s väčšou alebo menšou krízou kvôli koronavírusu. Obmedzenie pohybu, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok, prísne hygienické opatrenia, zatvorené školy a mnohé iné. To všetko negatívne vplýva na kolesá ekonomiky a tie sa zásadným spôsobom spomalili. Klesá množstvo objednávok, klesajú tržby a klesá výkonnosť firiem. Malo by to znamenať nižšie výsledky HDP, vyššiu mieru nezamestnanosti, tlak na znižovanie platov či pokles cien.  Takéto masívne globálne spomalenie ekonomickej aktivity svet v modernej histórii ešte nezažil. Na druhej strane nás napĺňa optimizmom skutočnosť, že tento stav je len dočasný, a tak ako vyhráme boj s vírusom v medicínskej oblasti, skôr či neskôr vyhráme aj boj s krízou ekonomickou...  

Centrálne banky zachraňujú svetovú ekonomiku

V súčasných časoch koronakrízy prichádzajú prakticky všetky krajiny s navýšením vládnych výdavkov. Tieto výdavky smerujú na záchranu pracovných miest, podporu zamestnávateľov, či na náhradu časti miezd zamestnancov. Vlády jednotlivých krajín však v čase spomalenia svetovej ekonomiky nemôžu počítať s tým, že rozpočty sa im budú plniť peniazmi z daní tak, ako tomu bolo v posledných rokoch. Preto sa väčšina týchto peňazí získava na dlh a presne v tomto mieste nám „do príbehu“ vstupujú centrálne banky...

Monetárna politika, ako liek na krízu.

Centrálne banky majú veľmi silné nástroje na to, aby mohli podporiť alebo naopak utlmiť ekonomickú aktivitu v krajine. Prvou zbraňou sú úrokové sadzby. Platí jednoduchá rovnica, čím sú sadzby nižšie tým sú peniaze a úvery lacnejšie a tým viac subjektov si zoberie úver na spotrebu či podnikanie. Následne to roztočí kolesá ekonomiky na vyššie obrátky. Naopak čím sú sadzby vyššie, tým sú peniaze drahšie a tým menej subjektov si bude chcieť zobrať nové dlhy. Ľudia a podniky budú skôr sporiť, lebo sa im to viac oplatí pri vyšších úrokových sadzbách. Tento nástroj veľmi efektívne fungoval v minulých rokoch a desaťročiach, avšak dnes sa dostávame do novej éry.  Úrokové sadzby sú už veľmi dlho na nule alebo veľmi blízko nuly a to vo väčšine vyspelých ekonomík.  Dá sa teda povedať, že centrálne banky si v tomto smere vystrieľali svoju muníciu a nie je kam znižovať úrokové sadzby na to, aby sa podporili kolesá ekonomiky.

Hlavnou zbraňou centrálnych bánk pre boj s koronakrízou je aktuálne program nákupu aktív (QE). V preklade to znamená, že centrálna banka vytlačí peniaze za ktoré kúpy štátne dlhopisy alebo veľmi kvalitné korporátne dlhopisy a hypotekárne záložné listy od komerčných bánk. Vlády jednotlivých krajín tak môžu mať deficitné štátne rozpočty a financovať ich cez predaj štátnych dlhopisov. Tieto dlhopisy kúpia komerčné banky a od nich ich kúpy centrálna banka, ktorá má prakticky neobmedzenú kúpnu silu.

Centrálna banka USA – FED, ako aj centrálna banka Eurozóny – ECB, ohlásili začiatok neobmedzeného nákupu kvalitných aktív na to, aby podporili štátne rozpočty, ktoré budú zachraňovať ekonomiky krajín v boji s koronakrízou. Prakticky bez týchto prísľubov a peňazí, by sa krajiny dostali do obrovských problémov.  Centrálne banky sa tak zaručili, že aj keby bol na trhu slabý dopyt po štátnych dlhopisoch tej či onej krajiny, bola by tu vždy práve centrálna banka na ich dofinancovanie.

Riziká a benefity monetárnych experimentov

Neobmedzené nákupy aktív sú nepochybne monetárnym experimentom, ktorý sa stáva podľa niektorých nebezpečným precedensom. Na jednej strane vytvára riziká v tom, či takéto tlačenie peňazí nebude viesť k ich znehodnocovaniu a teda k dekádam s vyššou infláciou. Pri minulých kolách nákupov aktív, ktoré mali presne stanovený objem, sa táto premisa nepotvrdila.

 Na strane druhej ekonómovia vnímajú riziko v tom, že ak krajiny vedia, že sa môžu relatívne lacno financovať centrálnou bankou, vyvstáva otázka, či tieto peniaze budú využité aj efektívne a zmysluplne a nepodporuje sa nadmerné mrhanie zdrojmi? Kríza by mala byť vnútorný proces na to, aby neefektívne subjekty zanikli a vytvoril sa tak priestor na to, aby vznikli nové a efektívne. Nalievaním peňazí do ekonomiky sa v nej môžu dlhodobo držať aj nezdravé alebo neefektívne subjekty, ktoré by inak zbankrotovali.

Výhodou je nepochybne sociálna bezpečnosť, ktorá sa stáva novým štandardom. Rozhodnutie o tom či sa budú alebo nebudú robiť nákupy aktív a tým pádom, či sa budú alebo nebudú nalievať miliardy do ekonomík, sú len politickým rozhodnutím hŕstky centrálnych bankárov, ktorí majú zásadnú moc riadiť a ovplyvňovať trhové mechanizmy. Prioritne ich cieľom je držať infláciu pod kontrolou, sledovať zamestnanosť a vývoj HDP. Preto ak inflácia zásadne nerastie, využijú všetky dostupné nástroje na to, aby podporili zamestnanosť a udržali pozitívny rast HDP. 

Ružové zajtrajšky?

Keď sa ekonomiky boria s problémami, pomocnú ruku podá centrálna banka, ktorá zníži sadzby alebo napumpuje peniaze do ekonomiky cez nákupy štátnych alebo korporátnych dlhopisov.  Javí sa to, ako objavenie „finančného penicilínu“. Žiadna kríza by nás nemala skoliť, pretože pri náznakoch „choroby“  sa podajú „liečivá“ v podobe monetárnych stimulov. Môžeme tak konštatovať, že nás čakajú len ružové zajtrajšky? Zdá sa, že koronavírus je ranou pre globálnu ekonomiku, avšak lieky na jej uzdravenie sa už začali podávať...

2. Je koronakríza príležitosť? Ak áno pre ktoré sektory?

 

Dá sa povedať že koronakríza sa dotkne všetkých sektorov a napovedá tomu aj výkonnosť za posledné 3 mesiace. Ako sa dá ale predpovedať, najmenší dopad má prioritne na zdravotníctvo a technológie. Prioritne preto, že zdravotníctvo je kľúčovým nástrojom na boj s koronakrízou a farmaceutickým firmám by sa mohlo vo všeobecnosti dariť. Na druhej strane technologické firmy alebo IT spoločnosti sú založené na nefyzickom spôsobe podnikania, čiže môžu fungovať online a pokles dopytu po týchto službách by nemusel byť tak výrazný. Prirodzene sa to ale bude líšiť naprieč sektorom. Spotrebiteľské tovary a dopyt po nich celkovo klesne, avšak máme dobu online nakupovania, ktorá by časť týchto strát mala kompenzovať. Na strane druhej reťazce distribuujú aj potraviny a hygienické prostriedky, po ktorých dopyt prirodzene vzrástol. Na opačnej strane spekra sú producenti ropy, či základných materiálov. Dopyt po pohonných hmotách klesol s tým, ako klesla mobilita obyvateľstva. Pokles mobility sa negatívne odzrkadlí aj na cestovnom ruchu, leteckých spoločnostiach či automobilkách, ktoré sú tradične cyklickým sektorom.  Globálne akciové trhy od posledných maxím poklesli o viac ako 35%, čo vytvára viacero príležitostí, prioritne pre dlhodobých investorov. Netreba ale zabúdať na fakt, že súčasný stav je len dočasný a očakáva sa, že ekonomiky sa postupne dostanú do  normálneho fungovania, teda aj cestovný ruch, letecké spoločnosti, či ropný producenti.  

 

3. Ako môžem investovať?

 

Čo je Finport Professional – a ako funguje obchodovanie na vlastný účet?

  • Finport je služba poskytovaná našou spoločnosťou JELLYFISH o.c.p. a jedná sa o sprostredkovanie prístupu na burzu za pomoci webového obchodného systému alebo platformy nainštalovanej do počítača. Klient si tak sám môže realizovať svoje investičné myšlienky.
  • Klient má možnosť obchodovať na všetkých hlavných svetových burzách (NYSE, NASDAQ, Londýn, XETRA...)
  • Klient má možnosť obchodovať všetky možné aktíva (akcie, forex, futures, ETF, komodity, deriváty...)
  • Stačí sa pripojiť z akéhokoľvek miesta na svete, len za pomoci internetu a PC alebo smartfónu,  prostredníctvom webovej alebo desktopovej platformy.

 

Aké sú výhody?

  • Vlastná správa finančných prostriedkov, bez zásahu tretích strán. Vlastná zodpovednosť za zhodnotenie kapitálu, ale aj za prípadné straty.
  • Možnosť vyšších ziskov ako poskytujú štandardné bankové produkty za predpokladu, že klient sa v danej problematike dostatočne orientuje.
  • Jednoduché vytvorenie obchodného účtu už do troch pracovných dní.
  • V prípade potreby alebo pomoci sa môžete obrátiť na nás.
  • Možnosť nakupovať aj americké ETF.
  • Možnosť investovať cez všetky burzy sveta s využitím všetkých hlavných investičných nástrojov

 

Aké sú poplatky?

 

Ako sa stať klientom, kde nájdem dodatočné informácie?

 

 

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na jfocp@jfocp.sk