Týždenné správy

Očakávané udalosti - 14.týždeň 2019

01.04.2019

Pondelok (1.4.2019)

 • 11:00 budú zverejnené výsledky inflácie z EZ. Jedná sa o prvý odhad a dáta môžu mať silnejší vplyv na vývoj eura pre daný deň. 
 • 14:30 uvidíme dáta maloobchodných tržieb z USA. Dáta budú mať krátkodobý vplyv na vývoj dolárových aktív a dolára samotného. 
 • 16:00 budú zverejnené dáta ISM výrobného sektora, čo je predstihovým ukazovateľom možného vývoja ekonomiky v danom sektore. Dáta majú len stredny potenciál zahýbať americkým dolárom.

 

Utorok (2.4.2019)

 • 2:30 uvidíme dáta z austrálskeho trhu nehnuteľností. Očakávame len stredne silný vplyv na vývoj austrálskeho dolára.
 • 5:30 bude zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia RBA. Jedná sa o statement, ktorý poskytne viac informácií o názore centrálnej banky na vývoj austrálskej ekonomiky. 
 • 10:30 rozhodnutie o ročnom rozpočte Austrálie. Stredný vplyv na vývoj AUD. 
 • 14:30 budú zverejnené dáta objednávok tovarov dlhodobej spotreby z USA. Výsledok má potenciál ovplyvniť vývoj USD v popoludňajších hodinách.

 

Streda (3.4.2019)

 • 2:30 uvidíme maloobchodné tržby z Austrálie. Výsledok môže ovplyvniť vývoj AUD počas noci. 
 • 14:15 uvidíme výsledky ADP, čo je predstihovým ukazovateľom piatkových dát NFP a tento výsledok hovorí o počte novovytvorených pracovných miest v ekonomike USA za mesiac marec. Dáta majú stredný vplyv na USD. 

 

Štvrtok (4.4.2019)

 • 13:30 zverejní ECB zápisnicu z posledného zasadnutia. Neočakávame zásadné novinky, všetky kľúčové informácie boli povedané a aj zdôvodnené na konferencii. Zverejnenie zápisnice má iba malý a krátkodobý vplyv na vývoj eura. 

 

Piatok (5.4.2019)

 • 14:30 budú zverejnené dáta z trhu práce USA a Kanady. V prípade USA ide o takzvaný NFP report. Tento report z pracovného trhu sa skladá z novovytvorených pracovnných miest v ekonomike USA. Plus zahŕna výsledok miery nezamestnanosti v USA. A taktiež rýchlosť rastu miezd v ekonomike USA. Tieto tri čísla sú hlavným ukazovateľom zdravia trhu práce a výsledky mávajú silný vplyv na vývoj USD. Hlavným sledovaným číslom bude rast miezd. Čím rýchlejší rast miezd, tým bude v budúcnosti vyššia spotreba a tým bude rýchlejší rast cien a tým pádom skorší rast sadzieb zo strany Fedu. Teda vyšší rast miezd je pozitívny pre USD aj vyššie číslo novovytvorených pracovných miest je tiež pozitívny pre USD. 

 

korporátne výsledky pre jednotlivé spoločnosti nájdete na priloženom linku: 

 

Pondelok (1.4.2019)

 

Utorok (2.4.2019)

 

Streda (3.4.2019)

 

Štvrtok (4.4.2019)

 

Piatok (5.4.2019)