Cenníky

Dátum Popis Doklad
01.03.2021 Príloha 1 k Cenníku služieb Finport Professional platná od 01.03.2021 Stiahnuť
01.03.2021 Príloha 2 k Cenníku služieb Finport Professional platná od 01.03.2021 Stiahnuť
01.03.2021 Príloha 3 k Cenníku služieb Finport Professional platná od 01.03.2021 Stiahnuť
01.03.2021 Cenník služieb Finport Professional platný od 01.03.2021 Stiahnuť
01.04.2021 Cenník služieb súvisiaci s výkonom člena CDCP, NCDCP a BCPB platný od 01.04.2021 Stiahnuť