Kolektívne

Kolektívne investovanie

 

Čo je to?

Kolektívne investovanie je skupinové investovanie do rôznych fondov. Kolektívne investovanie znamená, že vybraná investičná spoločnosť zoskupí viacerých investorov a ich aktíva a následne s nimi obchoduje na finančných trhoch.

Podielové fondy sú finančné aktívum, ktoré tvorí majetok viacerých investorov, tzv. podielnikov. Takýto podielnici mávajú zväčša podobné preferencie. Finančné aktíva investorov nepatria správcovskej spoločnosti, stále sú majetkom investorov a správcovská spoločnosť ich len spravuje. Správcovská spoločnosť zhromažďuje peniaze od viacerých investorov a následne ich kolektívne investuje za účelom efektívne zhodnotiť tieto finančné aktíva. Správcovská (investičná) spoločnosť investuje finančné prostriedky do rôznych dostupných finančných nástrojov ako sú akcie, dlhopisy a iné. O zverené finančné prostriedky v správcovskej spoločnosti sa stará tzv. portfólio manažér, ktorý sleduje aktuálne dianie na finančných trhoch a na základe toho operatívne upravuje portfólio podľa potreby.

 

Čo mi kolektívne investovanie prináša, alebo ako to môžem využiť?

Fondy môžu byť vhodným investičným nástrojom pre klientov, ktorý chcú pohodlne investovať svoje prostriedky a nechcú, alebo nemôžu sledovať denné dianie na finančných trhoch. Môžu byť tiež vhodným nástrojom pre investorov, ktorý nechcú podstupovať vyššiu mieru rizika. Povolenie na zriadenie fondu dáva NBS. Vhodným výberom správcovskej investičnej spoločnosti vieme dosiahnuť výhodnejšie percentuálne zhodnotenie svojich prostriedkov, ako na termínovaných vkladoch banky. Vo všeobecnosti sú fondy v renomovaných finančných spoločnostiach považované za pomerne bezpečnú investíciu. Je dôležité zhodnotiť, koľko času a úsilia chce investor vynaložiť. Fondy si môže investor sám nakupovať prostredníctvom webovej platformy a tým spôsobom dokáže ušetriť nemalé množstvo kapitálu, ktoré by inak zaplatil sprostredkovateľom za nákup.  

 

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

Naša spoločnosť pôsobí na finančných trhoch viac ako 20 rokov, čo hovorí o stabilite v oblasti sveta cenných papierov. JELLYFISH o.c.p. umožňuje svojim klientom otvoriť si obchodný účet na svoje meno a začať obchodovať cez službu JELLYFISH Finport Professional. Po vyplnení potrebnej zmluvnej dokumentácie tak klientovi nebráni nič v tom, aby si obchodnú platformu stiahol, pripadne sa pripojil cez webový prehliadač a začal nakupovať cenné papiere kdekoľvek na hlavných svetových burzách. (Pre viac informácií kliknite na link - http://www.rmsfinport.sk/finport-pro ).