Legislatíva

Dátum Popis Doklad
29.05.2020 Informácie podľa §74b k 31/12/2019 Stiahnuť
13.05.2020 Informácia o pravidlách členenia klientov do jednotlivých kategórii Stiahnuť
04.05.2020 VOP Stiahnuť
22.04.2020 Výročná správa za rok 2019 Stiahnuť
08.04.2020 Informácie o piatich najlepších miestach výkonu 2019 Stiahnuť
01.04.2020 Príloha 2 k cenníku služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť
01.04.2020 Príloha 1 k cenníku služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť
01.04.2020 Cenník služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť
01.04.2020 Cenník služieb súvisiaci v výkonom člena CDCP, NCDCP a BCPB Stiahnuť
01.10.2019 Informácie o piatich najlepších miestach výkonu 2018 Stiahnuť
01.10.2019 Informácie o piatich najlepších miestach výkonu 2017 Stiahnuť
19.09.2019 Zásady ochrany OU 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Zamestnanci 201909019 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Obchodní partneri 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Uchádzači o zamestnanie 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - klienti 20190919 Stiahnuť
30.08.2019 Polročná správa o hospodárení spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. 1. Polrok 2019 Stiahnuť
13.08.2019 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z Stiahnuť
02.07.2019 Emisné podmienky dlhopisov Malachit resort Stiahnuť
16.05.2019 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 31.12.2018 Stiahnuť
04.04.2019 Účtovná závierka 2018 JELLYFISH Stiahnuť
03.04.2019 Výročná správa 2018 JELLYFISH Stiahnuť
06.02.2019 Stratégia vykonávania pokynov - Best execution policy Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb - Riadené portfólio GOLDFISH platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 3 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 2 platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 1 platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH o.c.p., a.s. platné do 31.3.2020 Stiahnuť
27.08.2018 Obchodné podmienky - Riadené portfólio - GOLDFISH Stiahnuť
14.08.2018 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 30.06.2018 Stiahnuť
30.05.2018 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 31.12.2017 Stiahnuť
30.04.2018 Výročná správa JELLYFISH o.c.p. 2017 Stiahnuť
03.01.2018 Všeobecné obchodné podmienky Stiahnuť
20.12.2017 Popis obchodného systému Finport Professional Stiahnuť
20.12.2017 Obchodné podmienky "RMS Finport Professional" Stiahnuť
20.12.2017 Informácie o rizikách Stiahnuť
20.12.2017 Predzmluvné informácie Stiahnuť
20.12.2017 Licencia člen CDCP Stiahnuť
20.12.2017 Proof of registration Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b Stiahnuť
20.12.2017 VPVN2011 Stiahnuť
20.12.2017 Opatrenia pre zamedzenie vzniku konfliktu záujmov príslušných osôb alebo osôb s prístupom k dôverným informáciám Stiahnuť
20.12.2017 Koncepcia vybavovania sťažnost Stiahnuť
20.12.2017 Opatrenia pri konflikte záujmov Stiahnuť
20.12.2017 Pravidlá členenia klientov do jednotlivých kategórii klientov Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b Stiahnuť
20.12.2017 Polročná správa o hospodárení spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. 1. Polrok 2017 Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b 30.6.2017 Stiahnuť
20.12.2017 Výročná správa 2016 JELLYFISH Stiahnuť
20.12.2017 Účtovná závierka 2016 JELLYFISH Stiahnuť
20.12.2017 Poznámky k účtovnej závierky 2016 JELLYFISH Stiahnuť