Legislatíva

Dátum Popis Doklad
20.12.2017 Poznámky k účtovnej závierky 2016 JELLYFISH Stiahnuť
20.12.2017 Účtovná závierka 2016 JELLYFISH Stiahnuť
20.12.2017 Výročná správa 2016 JELLYFISH Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b 30.6.2017 Stiahnuť
20.12.2017 Polročná správa o hospodárení spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. 1. Polrok 2017 Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b Stiahnuť
20.12.2017 Pravidlá členenia klientov do jednotlivých kategórii klientov Stiahnuť
20.12.2017 Opatrenia pri konflikte záujmov Stiahnuť
20.12.2017 Koncepcia vybavovania sťažnost Stiahnuť
20.12.2017 Opatrenia pre zamedzenie vzniku konfliktu záujmov príslušných osôb alebo osôb s prístupom k dôverným informáciám Stiahnuť
20.12.2017 VPVN2011 Stiahnuť
20.12.2017 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b Stiahnuť
20.12.2017 Proof of registration Stiahnuť
20.12.2017 Licencia člen CDCP Stiahnuť
20.12.2017 Predzmluvné informácie Stiahnuť
20.12.2017 Informácie o rizikách Stiahnuť
20.12.2017 Obchodné podmienky "RMS Finport Professional" Stiahnuť
20.12.2017 Popis obchodného systému Finport Professional Stiahnuť
03.01.2018 Všeobecné obchodné podmienky Stiahnuť
30.04.2018 Výročná správa JELLYFISH o.c.p. 2017 Stiahnuť
30.05.2018 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 31.12.2017 Stiahnuť
14.08.2018 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 30.06.2018 Stiahnuť
27.08.2018 Obchodné podmienky - Riadené portfólio - GOLDFISH Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH o.c.p., a.s. platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 1 platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 2 platné do 31.3.2020 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional - Príloha 3 Stiahnuť
01.02.2019 Cenník služieb - Riadené portfólio GOLDFISH platné do 31.3.2020 Stiahnuť
06.02.2019 Stratégia vykonávania pokynov - Best execution policy Stiahnuť
03.04.2019 Výročná správa 2018 JELLYFISH Stiahnuť
04.04.2019 Účtovná závierka 2018 JELLYFISH Stiahnuť
16.05.2019 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa §74b k 31.12.2018 Stiahnuť
02.07.2019 Emisné podmienky dlhopisov Malachit resort Stiahnuť
13.08.2019 Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z Stiahnuť
30.08.2019 Polročná správa o hospodárení spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. 1. Polrok 2019 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - klienti 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Uchádzači o zamestnanie 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Obchodní partneri 20190919 Stiahnuť
19.09.2019 Vyhlásenie - Zamestnanci 201909019 Stiahnuť
19.09.2019 Zásady ochrany OU 20190919 Stiahnuť
01.10.2019 Informácie o piatich najlepších miestach výkonu 2017 Stiahnuť
01.10.2019 Informácie o piatich najlepších miestach výkonu 2018 Stiahnuť
01.04.2020 Cenník služieb súvisiaci v výkonom člena CDCP, NCDCP a BCPB Stiahnuť
01.04.2020 Cenník služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť
01.04.2020 Príloha 1 k cenníku služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť
01.04.2020 Príloha 2 k cenníku služieb JELLYFISH FInport Professional Stiahnuť