Kvalitné investičné služby

kapitálového trhu pre všetky typy klientov. JELLYFISH o.c.p.,a.s.
disponuje dostatočnou zárukou bezpečnosti a ochrany finančných prostriedkov svojich klientov.
JELLYFISH o.c.p.,a.s. je členom Burzy cenných papierov Bratislava, a. s. (BCPB),
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP)
a Národného centrálneho depozitára cenných papierov a.s. (NCDCP).

Výhody, ktoré ponúkame

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť

Tradícia je najlepšou zárukou. Cenným papierom sa venujeme na slovenskom aj zahraničnom kapitálovom trhu už niekoľko desaťročí. Sme členom CDCP, a.s., BCPB, a.s. aj NCDCP, a.s. Spoľahnite sa na nás.

Priamy nákup

Priamy nákup

Dokážeme pre Vás nakúpiť slovenské aj lukratívne zahraničné cenné papiere priamo na burze cenných papierov. Kontaktujte nás a my Vám zaručíme bezplatné poradenstvo v oblasti investovania do cenných papierov.

Odbornosť

Odbornosť

Profesionálny tím odborníkov je pripravený vám poradiť, pomôcť a vybaviť Vaše požiadavky v expresnom čase. S dôverou sa na nás môžete obrátiť.

O spoločnosti

Naša ponuka

Spoločnosť poskytuje služby v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a to:

sprostredkovanie kúpy a predaja cenných papierov emitentov v SR,
on-line obchodovanie na zahraničných kapitálových trhoch
obstarávanie vydávania emisií,
investičné poradenstvo

História spoločnosti

História spoločnosti sa datuje od roku 1993, kedy Podnik výpočtovej techniky, a. s. vytvoril sieť obchodných miest, poskytujúcich služby spoločnosti RM–Systém Slovakia, a. s.

timeline

Orgány spoločnosti

Predseda Predstavenstva Ing. Pavol Ondriš
Generálna riaditeľka a členka predstavenstva Mgr. Zuzana Lieskovanová

 

Misia a Hodnoty

S prihliadnutím na dlhoročnú históriu našej spoločnosti, profesionálny prístup ku klientom a neustálym zdokonaľovaním našich služieb zameriavame svoju pozornosť na edukáciu investorov v oblasti investovania na slovenskom i zahraničnom kapitálovom trhu. Rešpektom voči klientom i voči obchodným partnerom budujeme dôveru a profesionalitu vo všetkých oblastiach nášho podnikania.