Finančné investície

Finančné investície

Čo je to?

Finančnou investíciou sa rozumejú akékoľvek finančné investície, ktoré prebiehajú iba v čisto peňažnej podobe a majú za ciel priniesť výnos investorovi. Vo svete investovania sa tým dá chápať akýkoľvek nákup alebo predaj finančného aktíva, ktorý má v budúcnosti, kratšej alebo dlhšej priniesť zhodnotenie kapitálu. Medzi takéto investície zaraďujeme nákup alebo predaj akcií, dlhopisov, komodít, menových párov, derivátov (CFD, futures, opcie, swapy), nákup alebo predaj podielových fondov či ETF fondov. Dokonca existujú ešte aj deriváty derivátov čiže spektrum finančných nástrojov je veľmi rôznorodé a prináša investorovi možnosť vlastnej realizácie sa. Hlavným faktorom však ostáva investičný zámer alebo investičná stratégia, ktorú investor preferuje a na základe ktorej sa rozhoduje. Následne poznáme dlhodobé, krátkodobé alebo pravidelné investovanie. Všetky tieto pojmy by si mal klient osvojiť ešte pred tým než spraví svoju prvú finančnú investíciu.

Čo mi finančné investície prinášajú, alebo ako ich môžem využiť?

Finančné investície - ich výhodou je hlavne rýchlosť a vysoká likvidita. To znamená že v priebehu sekundy dokážete nakúpiť akcie z druhej polovice zemegule a byť ich vlastníkom. Ak sa zase do minúty rozhodnete ich predať, môžete tak urobiť a peniaze máte okamžite na obchodnom účte. Transfér medzi vašim obchodným a bankovým účtom trvá z pravidla dva dni, čiže výber prostriedkov môže byť do 48 hodín od realizácie obchodu. Čo sa Vám v prípade investícií do nehnuteľností, umenia či fyzického zlata len veľmi ťažko podarí. Vysoká likvidita finančných investícií tak spočíva v rýchlosti premeny investície na hotovosť.

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

JELLYFISH o.c.p. umožňuje svojim klientom otvoriť si obchodný účet na svoje meno a začať obchodovať cez službu JELLYFISH Finport Professional. Po vyplnení potrebnej zmluvnej dokumentácie tak klientovi nebráni nič v tom, aby si obchodnú platformu stiahol pripadne sa pripojil cez webový prehliadač a začal nakupovať cenné papiere kdekoľvek na hlavných svetových burzách. (Pre viac informácií kliknite na link - http://www.rmsfinport.sk/finport-pro ).