Investičné projekty

Investičné projekty

 

Čo je to?

Investičný projekt je analýza všetkých finančných výdajov, od ktorých v budúcnosti očakávame že sa pretransformujú na zisk. Investičné projekty si prispôsobujeme podľa veľkosti voľných finančných prostriedkov. Pri projekte sa predpokladá dlhodobý časový horizont, preto musíme narábať len s voľnými finančnými prostriedkami. Investičný projekt môžeme rozdeliť podľa sféry, do ktorej chceme naše peňažné prostriedky vložiť. Peniaze vkladáme zväčša do dlhodobého hmotného majetku, nehmotného, finančného a obežného. Za najefektívnejšie sa považuje investovanie v oblasti finančného majetku. Finančné trhy sú sofistikované a ponúkajú obrovské množstvo príležitostí, ako zhodnotiť svoje aktíva. Investičné príležitosti sa objavujú takmer nepretržite. Finančné trhy majú vysokú mieru likvidity a výška zisku či straty záleží od investičnej stratégie, ktorú si zvolíme. Výhodou obchodovania na burze môže byť aj výška investície. Na burze sa dá obchodovať aj s relatívne nízkym finančným objemom, čiže investičné príležitosti prichádzajú aj za použitia nízkeho kapitálu. Investície môžeme členiť na domáce a zahraničné. Množstvo finančných nástrojov ako akcie, opcie, dlhopisy, forex, fugures, cfd, nám ponúkajú široké portfólio dostupných nástrojov, z ktorých si vyskladá investor investičný projekt.

 

Čo mi investičné projekty prinášajú, alebo ako ich môžem využiť?

Investičný projekt môžeme rozlišovať z hľadiska rizikovosti na rizikový a konzervatívny. Každý investor je ochotný podstupovať inú mieru rizika, preto si pri tvorbe projektu zakomponuje finančné nástroje podľa svojich preferencií. Rozumné investovanie a využitie príležitostí môže byť vhodnou investičnou príležitosťou pre každého. V prípade že klient disponuje finančnými prostriedkami, ale neverí svojej stratégii, resp. nechce obchodovať sám, môže svoje finančné prostriedky nechať spravovať niekomu inému. Sú to zväčša banky a obchodníci s cennými papiermi, ktorý sa na finančných trhoch orientujú dlhodobo a majú rôzne finančné stratégie. Klient má možnosť informovať sa, do akých finančných nástrojov jeho správca investuje jeho finančné prostriedky. Takáto správa býva spoplatnená špecifickými poplatkami.  

 

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

Naša spoločnosť pôsobí na domácich aj zahraničných finančných trhoch viac ako 20 rokov. Počas tejto dlhej doby si vybudovala stabilné miesto na vo svete finančných trhov. Pri tvorbe investičného projektu Vám radi poradíme ako vytvoriť projekt na mieru. JELLYFISH o.c.p., a.s. preferuje individuálny prístup ku klientom. U nás si klient môže vybrať či chce investovať a obchodovať sám, alebo zveriť svoje prostriedky do nášho riadeného portfólia. Obchodovať na domácich a svetových finančných trhoch nikdy nebolo tak jednoduché. S nami to zvládne každý, stačí nás kontaktovať a my Vám radi zodpovieme všetky otázky.