Staňte sa klientom

Je to jednoduché!

Stačí si vytvoriť účet na FinPort-e a podpísať dokumenty, ktoré vám zašleme.

jelly-finportpodpis-dochotovo

Pozrite si 5 min. návod